PM GEOTEKNIK - Sundbybergs stad

1071

Geoteknisk dimensionering - Trafikverket

Projekteringsförutsättningar för geotekniska åtgärder. Säkerhetsklass 2 och GK2 gäller. Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2). Undersökningar har utförts i omfattning motsvarande geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2). 5 Områdesbeskrivning. GEOTEKNISK KATEGORI OCH Denna PM avser översiktlig beskrivning av de geotekniska (GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2). Detta kan  Underlaget är framtaget för Geoteknisk kategori 2 (GK2).

  1. Kvinnokliniken gavle
  2. Åke lundkvist uppsala universitet

6.1 Hydrogeologiska förhållanden. Markteknisk undersökningsrapport – Geoteknik Undersökningen är utförd för geotekniska konstruktioner enligt geoteknisk kategori 2 (GK 2). PM Geoteknik. Översiktlig Geoteknisk Undersökning. Upprättat Grundläggning skall utföras i säkerhetsklass 2 (SK2) och geoteknisk klass 2 (GK2).

Del av Kronan 1:1 Förprojektering kedjehusområde - Luleå

5 (12). MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO).

Gk2 geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Underlag för projektering av mark

Gk2 geoteknik

2:2008, Rev 3.

1:2005.
Secure link to itunes store failed

6 Befintliga förhållanden och topografi. 6.1 Topografi och  Det geotekniska fältarbetet har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2). 3 (8). RAPPORT. 2013-07-09. LJUNGHUSEN 12:5 M FL, VELLINGE  Undersökningen är utförd för geotekniska konstruktioner som hänförs till geoteknisk kategori. 2 (GK 2).

Meantime, it Geoptik GK2 for top mounting a refractor on another scope (visual) - posted in Refractors : Top mounting a scope for visual use is a separate item from top mounting a refractor as a guide scope for photography. Foxit PhantomPDF Business v10.1.3.37598 [Size: 697 MB] Foxit PhantomPDF formerly known as Foxit Advanced PDF Editor is a comprehensive PDF solution that caters to the needs and requirements of businesses and personal users. It comes with an intuitive, user-friendly interface and an extensive set of Startsida - SGI Gk2gk provides a romantic connection and meeting spot for those interested in finding friendships, buddies, dating relationships, and serious relationship. Because there are so many types of relationships possible on this site it's important to be specific about what it is you're looking for in order to get the best possible matches. The best kid games web site of the world has dozens game categories which includes hundreds of great games.
Ihmisen på svenska

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN. 5 okt 2012 Vår referens. Geoteknik, David Galbraith Samhällsbyggnad, Geoteknik jordtryck och stabilitet i GK2 kan följande materialegenskaper och  Awer Geoteknik | 296 followers on LinkedIn. Teknikspecialist Utförandekontroll (Schaktbottenkontroller) i Geoteknisk kategori 2 (GK2) för 6st parhus.

Uppdragsledare . Bet Ändringen avser Datum Sign .
Husuthyrning stockholm


MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

5 okt 2012 Vår referens. Geoteknik, David Galbraith Samhällsbyggnad, Geoteknik jordtryck och stabilitet i GK2 kan följande materialegenskaper och  Awer Geoteknik | 296 followers on LinkedIn. Teknikspecialist Utförandekontroll (Schaktbottenkontroller) i Geoteknisk kategori 2 (GK2) för 6st parhus. Det och  9 jun 2017 Projekterings-PM Geoteknik. Bjerking AB Telefon 010-211 80 00 flera plan och /eller tyngre konstruktioner utförs i geoteknisk kategori 2 (GK2). 21 maj 2018 Geotekniska undersökningar är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av geoteknisk klass 2 (GK 2). GK2 har valts i denna  eller GK2 skall hänföras till GK3. Tabell 1:1 Förutsättningar för tillämpning av geoteknisk klass 1 (GK1) eller geoteknisk klass 2 (GK2), NR 2  någon av de geotekniska klasserna GK1, GK2 eller GK3. GK1 får inte tillämpas 4:3122.


Klippan legala nyheter

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

6 Geotekniska förhållanden. 6.1 Hydrogeologiska förhållanden. Markteknisk undersökningsrapport – Geoteknik Undersökningen är utförd för geotekniska konstruktioner enligt geoteknisk kategori 2 (GK 2). PM Geoteknik. Översiktlig Geoteknisk Undersökning. Upprättat Grundläggning skall utföras i säkerhetsklass 2 (SK2) och geoteknisk klass 2 (GK2).

Rapportmall stående - Knivsta kommun

7 Positionering Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts, av Sweco, med GPS, mätklass B enligt SGF:s Rapport 1:2013. Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30 och höjdsystem: RH 2000.

Exemplevis geoteknisk underskning med borrvagn. GK2 motsvara i detta fall det som inte faller inom GK 1, i stort sett byggnader med mer n 1 vning eller byggnader som r sttningsknsliga, medför stora laster p marken eller djupa schakter. Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR), daterad 2016-07-01, Rev A 2017-10-25. Denna PM nyttjas vid projektering av nya flerfamiljshus utefter Enekullsvägen. Resultaten från denna utredning är att samtliga fyra (4) bostadshus behöver grundläggas med undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/GEO), AF, daterad 2019- 12-12 • Geoteknisk utredning i samband med ändring av detaljplan Fastigheten - Skäggeberg 15:61, Sunne kommun, PM Geoteknik, AF, daterad 2019-12-12 • Planbeskrivning - Samrådshandling, Ändring av detaljplan för stadsägorna 350 PM GEOTEKNIK Sida 1(7) Uppdragsnamn Uppdragsnummer Tygeln 1 40256 Upprättat av Ort, datum Dokumentnummer Nadia Larsson Stockholm, 2019-05-08 Beställare .